מי לא עשה טעויות בחיים? כולנו בני אדם וטועים.

אין קשר בין מי טועה יותר, או צודק יותר לסוף הסכסוך והכיבוש. בבסיס השאלה הזו עומד העיקרון של שרק אחד ינצח ויהיה צודק, והשני יפסיד, ושכמה שנוכיח שהם טועים, מה טוב. המוצא מהסכסוך הוא לייצר מצב, כמו בכל כלכלה משגשגת, שכולם מנצחים.

יש לנו ביקורת רבה כלפי ההתנהלות הפלסטינית, אבל במקום להשמיעה באזני ישראלים כדי להצטדק במעשינו, אנחנו באים במגע יומיומי עם פלסטינים וחולקים את הדעות והדילמות האלו איתם יחד, כך שאנחנו מנסים לא רק להתמרמר, אלא גם להשפיע. וזה לא פשוט. אבל המודל של זכויות האדם, אשר מניע אותנו, הוא המודל שיכול להביא אותנו למצב שבו כולם מרוויחים, למרות הטעויות שבדרך.

אבל מה שלדעתנו חשוב באמת, זה שהנכבש יכול לכעוס, למרוד או לשתוק, אבל רק הכובש יכול לסיים את הכיבוש. כל פגם שלא עשו הם או הנהגתם, לא מהווה הצדקה  לכיבוש. הגיע הזמן שנפסיק.