מה?! איזו זכות? הזכות לגור בקרקע שנגזלה/הופקעה מאחרים? הזכות לגור מחוץ לגבולות המדינה, בניגוד לחוק, וליהנות מהגנת הצבא? הזכות לתקוע טריז בין ישובים פלסטיניים, כדי שלא יתפתחו? הזכות להישלח על ידי המדינה למשימה של אחיזה בעוד שטח, משאבים ומים? מדוע אין לפלסטינים הזכות "להתנחל" בתוך הקו הירוק? אילו אפשר היה באמת לעשות השוואה, היו הפלסטינים אמורים להיות אזרחים שווים, כולל הזכות להצביע, להגר לארץ, לרכוש קרקע וכדומה. אילו לא היה חל עליהם חוק אחר (החוק הצבאי) מזה שחל על המתנחלים (החוק הישראלי), אפשר היה לדבר על זכויות קניין שוות של יהודים בגדה וברצועה, ושל פלסטינים בתוך ה"קו הירוק".

זה לא אומר שזה פשוט. חוויית הפרט היא בהחלט קשה, ובמיוחד של אלו שעברו לשטחים מטעמים כלכליים שהביאו אותם בלית ברירה למצוא מקום כלשהו. אבל לא ניתן לקבל שהפתרון למצוקתם יהיה על חשבון יצירת קרבנות אחרים, ובטח שלא לצפות שלא תהיה לכך השפעה שלילית על הסכסוך ומצב הביטחון.

 

ולגבי כל הקשקושים על "גירוש", בואו ניפטר מהדמגוגיה.

גירוש הוא (1) הוצאת אנשים בניגוד לרצונם, (2) על ידי זרים, (3) משטח מדינתם. המתנחלים לעומת זאת, נמצאים מחוץ לשטח מדינתם, והם (1) נקראים פנימה, ולא החוצה, (2) בהוראת  הממשלות הישראליות ו-(3) יותר ממחצית המתנחלים הביעו נכונות לכך.

אם זה גירוש והם מעדיפים להישאר ולהתמודד עם "זכותם" לאדמה גנובה, שלא ייכפו עלינו לשמור עליהם.  רק נראה אותם באמת נשארים שם, עם זכויתיהם, ונותנים לנו להמשיך בזכות לחיינו בשקט.