"זכויות אדם זה תירוץ 'מתיפייף' כדי לצדד בפלסטינים. מה, לנו אין הזכות להגדרה עצמית? לחיים בביטחון?"


יש לנו זכויות שוות, לא זכויות-יתר.

זכויות אדם יכולות להוות שפה משותפת ומוסרית במצב של מחלוקת, ולכן לא כדאי להתעלם מהן. העיקרון הראשון שהן דוגלות בו, הוא שכל בני האדם שווים, לא רק מן הפה אל החוץ, אלא גם במעשים הנגזרים מכך. לכן הזכות להגדרה עצמית, לחיים ולביטחון שמורה לכולם, גם ליהודים-הישראלים וכמובן גם לפלסטינים. אין לצפות שהן תתקיימנה רק עבור צד אחד, תוך פגיעה חמורה בצד השני. לא נכון לצפות, למשל, שהאחד יוכל להרוס את בתיו של האחר או להפקיע את אדמותיו. במיוחד לא נכון לצפות שהפגזת אזורים "פתוחים", הפצצת מבני מגורים או הריסת בתים מאסיבית – תזכינה להילה של "צורך ביטחוני" המשרת את זכויותיו של האחד על חשבון זכויות השני.

לקריאה נוספת: